Gå til innhold

Personvern på våre nettsider

Føremålet med nettstaden toll.no er å gi informasjon og rettleiing på område som Tolletaten har ansvaret for.

Brukerdialogavdeligen i Tolletaten er behandlingsansvarleg for personopplysningar på nettsidene til Toll.no

Kontakt oss på nettmester@toll.no

Informasjonskapslar og nettstatistikk

Ein informasjonskapsel (cookie) er ei lita tekstfil som nettstaden du vitjar lagrar på datamaskinen din. Nettstaden nyttar informasjonskapslane til:

  • å gi dei som vitjar nettstaden tilgang til ulike funksjonar på nettstaden, og
  • gi Tolletaten statistikk over besøk på nettstaden.

Når du vitjar nettstaden, må du godkjenne at informasjonskapslar vert nytta. Du godkjenner informasjonskapslar ved å tillate bruk av informasjonskapslar i nettlesaren din.

Matomo Analytics

For å analysere brukarmønster på nettsidene våre bruker vi analyseverktøyet Matomo.

Informasjonen som blir samla inn via Matomo, blir lagra på Matomo sine serverar i Europa (Cloud). Matomo plasserer to informasjonskapslar i nettlesaren din. Desse har namn som begynner med _pk_id og _pk_ses.

Her finn du nokre eksempel på kva statistikken fortel oss:

  • Kor mange som besøker ulike sider
  • Korleis brukarane navigerer på og mellom dei ulike sidene
  • Kor lenge kvart besøk varer
  • Kva for nettstader brukarane kjem frå
  • Kva slag nettlesarar som blir brukt

Informasjonen vi samlar inn med Matomo er anonymisert. Informasjonen som blir lagra kan ikkje knytast direkte til ei konkret IP-adresse.

Det er ikkje krav om noko form for innlogging med personopplysningar for å kunne lese på nettsidene våre.

Informasjonskapslar på våre nettsider 
Informasjonskapsel Føremål Levetid
 ASP.NET_SessionId Held brukaren sin sesjonsidentifikasjon (sessions id), som serveren igjen nyttar for å finne brukaren sin sesjon. Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka.
 BIGipServerta-epi-

http

Held informasjon om kva for ein node brukarane «jobbar» mot. Vert nytta av lastbalanseraren. Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka
EpiserverLogin Vert nytta i samband med endring og oppretting av abonnement når brukaren loggar inn Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka
.ASPXROLES Vert nytta over hele nettstaden dersom ein bruker er innlogga. Fortel nettstaden kva for ein rolle brukaren har. Vert fjerna når nettlesaren/sida vert lukka

Korleis unngår du informasjonskapslar?

Dersom du vil avvise informasjonskapslar, så må du endre innstillingane i nettlesaren slik at du enten blokkerer informasjonskapslar (cookies) frå å verte lasta ned automatisk, eller at du får eit val om å laste ned kvar enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapslar som du har lasta ned tidlegare, kan du også slette i nettlesaren. For meir informasjon, sjå dokumentasjonen for den nettlesaren du nyttar.