Gå til innhold

Påmelding til kurs, opplæring og arrangementer i regi av Tolletaten

Tolletaten bruker påmeldingssystemet Pindena for påmelding til og registrering av gjennomførte kurs og andre digitale opplæringstiltak. For å sende ut informasjon om nye kurs og arrangementer bruker vi nyhetsbrevleverandøren Make. Ved å bruke påmeldingssystemet til Tolletaten, samtykker du til at Tolletaten samler inn, lagrer, bruker og behandler dine personopplysninger for å kunne administrere og følge opp de opplæringstiltakene du velger å delta i.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi samler og lagrer navn, e-postadresse, dato og type kurs bruker melder seg på eller registrerer gjennomført. Ved betalte kurs lagrer vi fakturaadresse, organisasjonsnummer og e-post for faktura.

For noen av kurstypene er det for Tolletaten verdifullt å vite mer om kursdeltakeren knyttet til bransjetilhørighet og kompetansenivå. Disse spørsmålene kan for eksempel være spørsmål om utdanningsnivå, antall år i stillingen, eller hvilket firma du tilhører.

Hvorfor ønsker vi å fortsatt behandle dine personopplysninger?

Forebyggingsseksjonen skal drive med målrettet, brukerorientert informasjon om regelverk og prosedyrer gjennom blant annet kurs og opplæring.

Tolletaten ønsker å fortsatt behandle disse personopplysningene slik at vi kan informere deg om nye gratis kurs og opplæringstiltak som tilbys. Som tidligere kursdeltaker vil du kunne motta informasjon om nye kurs i ulike formater som webinar, e-læring og video. Personopplysninger brukes for å kunne sende ut kursbevis i kurs hvor dette er aktuelt

Tolletaten ønsker at opplæringstiltakene skal ha et tema og innhold som er nyttig for næringslivet. Som tidligere kursdeltakere vil du kunne motta invitasjon til å dele dine synspunkt i brukerundersøkelser.

Data samlet inn via påmeldingssystemet kan i anonymisert form brukes til statistiske formål som presenteres for flere enn brukerdialog.

Bevaringsperiode

Opplysningene behandles så lenge du samtykker til behandlingen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss på kurs@toll.no. Ved avmelding slettes alle personopplysninger.

Hvem kan se personopplysninger vi samler inn?

Opplysningene er kun tilgjengelig for medarbeidere i Brukerdialog i Tolletaten som arbeider med kurs og opplæring.

Opplysninger om hvem som gjennomfører våre kurs vil ikke bli utlevert til andre, eksempelvis arbeidsgiver.

Overføres data til land eller institusjoner utenfor EU/EØS?

Ingen data overføres til land eller institusjoner utenfor EU/EØS.

Har vi registrert feil opplysninger om deg, eller vil du trekke samtykket?

Send e-post til kurs@toll.no hvis du trekker samtykket slettes alle personopplysninger.