Gå til innhold

Nye tobakks- og nikotinprodukter

Det er ikke lov å importere det som blir ansett som nye tobakks- og nikotinprodukter. Nikotinholdige e-sigaretter er et eksempel på et nytt tobakks- og nikotinprodukt.

Det er forbudt å importere, produsere og omsette nikotinholdige e-sigaretter (inkludert den tilhørende e-væsken/e-liquid) i Norge.

Det er Helsedirektoratet som fører tilsyn med forbudet mot nye tobakks- og nikotinprodukter. Importører av e-sigaretter kan søke Helsedirektoratet om unntak fra forbudet (dispensasjon).