Gå til innhold

Regler og vilkår for fortolling med Kvoteappen

Med denne appen kan du fortolle alkohol og tobakk som du har med i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten. Appen beregner hva det vil koste. Du kan betale avgift for varene og passere på grønn sone.

Om fortolling med Kvoteappen

Varer du importerer for videresalg eller annet ervervsmessig formål, og varer du kjøper i tax-free på flyplassen ved ankomst, kan du ikke fortolle med appen.

Du kan velge å fortolle for én person i tillegg til deg selv. Fortoller du for to, må dere passere grensen sammen.

Når du har fortollet i Kvoteappen kan du gå på grønt. Du kan også benytte Kvoteappen før du passerer ubetjente grenseoverganger, enten du ankommer Norge med fly, båt, tog eller bil

 

Aldersgrense

Aldersgrensene for å ha med deg eller fortolle alkohol og tobakk er

  • 18 år for tobakksvarer
  • 18 år for øl, vin, sterkvin og annen drikk (ikke sterkere enn 22 %)
  • 20 år for brennevin (ikke sterkere enn 60 %)

Personvern

Kvoteappen lagrer ikke personopplysninger.

Les mer om personvern i Kvoteappen

Hvor mye alkohol og tobakk kan du fortolle med Kvoteappen?

Hvis du er på reise og ønsker å ta med deg mer enn kvoten, kan du gjøre det så lenge du fortoller varene.

Med denne appen kan du fortolle inntil 27 liter øl eller vin, fire liter brennevin, 400 sigaretter, 500 gram tobakk eller snus og 400 stk. sigarettpapir og -hylser. Hvis du ønsker å fortolle mer enn dette, gjelder andre regler. 

Les mer om privat import av alkohol.

Hva koster fortollingen?

Hva du må betale i avgifter vil du kunne regne ut i Kvoteappen. 

Du finner også satsene i tabellen her.

Tolletaten tar ingen gebyr for fortollingen. 

Hva kan du ta med uten å fortolle?

Kvotekalkulatoren i appen lar deg enkelt sjekke om varene dine er innenfor kvoten. Hvis du har mer enn kvoten, vil du se hvor mye du må betale i avgift for det du har ekstra.

Her finner du kvoten

Kvitteringens gyldighet 

Fortollingen må være gjennomført senest ett minutt før du passerer grensen. Når du har betalt, starter en nedtelling på ett minutt. Deretter aktiverer appen kvitteringen, og den er gyldig i to timer.
Du må passere grensen innenfor dette tidsrommet. Har tiden utløpt, må du kontakte en toller.

Du kan også fortolle frem i tid. Ønsker du å passere grensen senere, velger du «jeg passerer senere» og legger inn når du planlegger å passere grensen. Kvitteringen er gyldig i to timer fra tidspunktet du angir. Du kan gjennomføre en fortolling maksimalt 48 timer før du passerer grensen.

Du kan velge å sende en kopi av kvitteringen til e-postadresse du oppgir. Vær oppmerksom på at e-posten ikke gjelder som gyldig kvittering når du passerer grensen.

Ditt ansvar

Når du fortoller med Kvoteappen har du ansvar for at

  • du har nettdekning under hele betalingsprosessen slik at du får fullført fortollingen
  • du har en aktiv kvittering for de varene du har med deg over kvoten når du passerer grensen
  • du kan vise fram den aktive kvitteringen på enheten. Det betyr at du må sørge for at mobiltelefonen eller nettbrettet fungerer normalt, skjermen er leselig og at du har nok batteri når du passerer grensen.

Tollkontroll

Ved en eventuell tollkontroll må du kunne vise frem en aktiv kvittering i appen som bekrefter at du har betalt avgift for det du har med deg av alkohol og tobakk over kvoten. Kvitteringen inneholder dagens bilde for kontroll og er tydelig merket med hvor lenge den er gyldig. Hvis du ikke kan vise at varene er fortollet, kan dette føre til reaksjoner fra Tolletaten.

Behandling av personopplysninger

Les om hvordan vi behandler personopplysningene du legger inn i appen