Gå til innhold

Bosnia-Hercegovina - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Bosnia-Hercegovina og EFTA ble iverksatt 1. januar 2015. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Du finner alle vedleggene til avtalen i Opprinnelseskonvensjonen.

 

For ytterligere opplysninger, og avtalen på engelsk, se www.efta.int