Gå til innhold

Egypt - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt ble iverksatt 1. august 2007. Landbruksavtalen mellom Norge og Egypt ble iverksatt samme dato. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Fra 1. oktober 2021 får bearbeidede jordbruksvarer med opprinnelse i Egypt ikke lenger preferensiell behandling som nevnt i EFTA EG FTA - Protocol A - PAPS.pdfprotokoll A i frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt. Ordinær tollsats blir oppkrevet.

Frihandelsavtalen og den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Egypt fortsetter å gjelde.

iverksettelsesrundskriv-egypt.pdfIverksettelsesrundskriv (105 kB)

For ytterligere opplysninger se www.efta.int.

Vedlegg

protokoll-b---opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesreglene (209 kB)

efta-egypt-vedlegg-iv-tollavtrapping-tillegg.pdfVedlegg IV - tollavtrapping (542 kB)

eur-med-listeregler-okt09.pdfListeregler (311 kB)

n62-innl.anm-protokoll-b-vedlegg-i.pdfInnledende anmerkninger (141 kB)

n64-eur.1-protokoll-b_-vedlegg-iiia.pdfEUR.1 varesertifikat (201 kB)

n65-eur-med-protokoll-b-vedlegg-iiib.pdfEUR-MED varesertifikat (36 kB)

n66-fakturaerkl-protokoll-b-vedlegg-iva.pdfFakturaerklæring (23 kB)

31107-vedlegg-ivb---fakturaerklaringer-eur-med-tc.1.pdfFakturaerklæring EUR-MED (83 kB)

efta-egypt-vedlegg-iv-tollavtrapping-tillegg.pdfTollnedtrapping (542 kB)

efta-egypt_fta_-_annex_ii_-_fisk-v16.pdfFisk (24 kB)