Gå til innhold

Egypt - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt ble iverksatt 1. august 2007. Landbruksavtalen mellom Norge og Egypt ble iverksatt samme dato. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Fra 1. oktober 2021 får bearbeidede jordbruksvarer med opprinnelse i Egypt ikke lenger preferensiell behandling som nevnt i EFTA EG FTA - Protocol A - PAPS.pdfprotokoll A i frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt. Ordinær tollsats blir oppkrevet.

Frihandelsavtalen og den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Egypt fortsetter å gjelde.

Iverksettelsesrundskriv

For ytterligere opplysninger se www.efta.int.

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Vedlegg IV - tollavtrapping

Listeregler

Innledende anmerkninger

EUR.1 varesertifikat

EUR-MED varesertifikat

Fakturaerklæring

Fakturaerklæring EUR-MED

Tollnedtrapping

Fisk