Gå til innhold

Montenegro - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Montenegro ble iverksatt 15. oktober 2012. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Du finner alle vedleggene til avtalen i Opprinnelseskonvensjonen.

Her finner du vedlegg VIII med opprinnelsesregler (gjeldende fra 1.4.2022)

 

For ytteligere opplysninger og avtalen på engelsk, se www.efta.int.