Gå til innhold

Ukraina - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Ukraina ble iverksatt 1. juni 2012. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettelsesrundskriv-ukraina.pdfIverksettelsesrundskrivet (87 kB)

For ytterligere opplysninger, og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

vedlegg-1--protokoll_opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesreglene (85 kB)

vedlegg-2--listeregler-med-innledende_regler.pdfListeregler (346 kB)

vedlegg-3--opprinnelsesbevis.pdfOpprinnelsesbevis (176 kB)

vedlegg-4--bilateral_landbruk.pdfBilateral landbruksavtale (580 kB)

vedlegg-5--rak_ukraina.pdfRÅK (129 kB)

vedlegg-6--fisk.pdfFisk (51 kB)

vedlegg-7--tollnedtrapping-.pdfTollnedtrapping (223 kB)