Gå til innhold
Hold ctrl tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skjema

Oversikt over alle Tollvesenets skjema.

SPRÅK
Autorisasjon til å skrive ut fakturaerklæringar som godkjend eksportør - søknad Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
Refusjon av vektårsavgiften - søknad Bokmål: pdf docx
Rekvisisjon for overtidstjeneste/gebyr for kontrolltiltak Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Avgiftsoppgave - særavgifter Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Enkel garantierklæring Bokmål: pdf
Universalgarantierklæring Bokmål: pdf
Statusendring av kjøretøy - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Varer som har overligget lagringsfrist - melding Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Registreringspliktig gods - merknadsjournal Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Flyttegodserklæring Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Engangsavgift - valg av alternativ metode for bruksfradrag (søknad) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert firmabil - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Midlertidig bruk av Svalbardregistrert kjøretøy - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Midlertidig etterlatelse av fartøy - søknad Bokmål: pdf
English: pdf
Erklæring ved innførsel av kjøtt fra jakt Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Periodisk fortolling av sending - søknad Bokmål: doc pdf
Nynorsk: pdf
Enhetsdokument - RD-0016 Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Enhetsdokument - RD-0017, fortsettelsesark Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Enhetsdokument - RD-0018 Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Enhetsdokument - RD-0019, fortsettelsesark Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Universalgaranti - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Legitimasjonsbevis for reise-/yrkesutstyr til mellombels bruk i utlandet Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Innenlands bearbeiding av landbruksvarer - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer - erklæring Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Bindende klassifiseringsuttalelse - søknad Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf
Engangsavgift - søknad om kreditt Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Grensepasseringsattest Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Forhåndsvarsling - sikkerhetsdokument (SSD) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Besetningsdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf doc
Utenlandske lystfartøyer - kontrollskjema Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Tollerklæring for turistfartøyer Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Proviantdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Lasteliste Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Lastedeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Kompensasjon for toll og avgifter på proviant Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Tilgang til SafeSeaNet-Toll - søknad Bokmål: doc
Nynorsk: doc
Fartøysanløp - forhåndsmelding Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Turistsalg - tilbakebetaling av merverdiavgift Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
AEO-status - søknadsskjema Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Deklarering av betalingsmidler (skjema) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Tollkreditt - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Dagsoppgjør - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
AEO - egenvurderingsskjema Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Tollverdierklæring Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Utenlandsregistrert motorvogn - kjøretillatelse Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Fartøysdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf

1-46 av 46