Gå til innhold
Hold ctrl tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skjema

Oversikt over alle Tollvesenets skjema.

SPRÅK
AEO - egenvurderingsskjema Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
AEO-status - søknadsskjema Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Autorisasjon til å skrive ut fakturaerklæringar som godkjend eksportør - søknad Bokmål: docx pdf
Nynorsk: docx pdf
Avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer - erklæring Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Avgiftsoppgave - særavgifter Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Besetningsdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf doc
Bindende klassifiseringsuttalelse - søknad Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Dagsoppgjør - søknad Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Deklarering av betalingsmidler (skjema) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Engangsavgift - søknad om kreditt Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Engangsavgift - valg av alternativ metode for bruksfradrag (søknad) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Enhetsdokumentet Bokmål: pdf pdf pdf pdf
Nynorsk: pdf pdf pdf pdf
Enkel garantierklæring Bokmål: pdf
Erklæring ved innførsel av kjøtt fra jakt Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Fartøysanløp - forhåndsmelding Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Fartøysdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Flyttegodserklæring Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf doc
Forhåndsvarsling - sikkerhetsdokument (SSD) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Grensepasseringsattest Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Innenlands bearbeiding av landbruksvarer - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Kompensasjon for toll og avgifter på proviant Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Lastedeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Lasteliste Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Legitimasjonsbevis for reise-/yrkesutstyr til mellombels bruk i utlandet Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Midlertidig bruk av Svalbardregistrert kjøretøy - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Midlertidig etterlatelse av fartøy - søknad Bokmål: pdf
English: pdf
Midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert firmabil - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Periodisk fortolling av sending - søknad Bokmål: doc pdf
Nynorsk: pdf
Proviantdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Refusjon av engangsavgift ved eksport - skjema Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
English: pdf docx
Refusjon av vektårsavgiften - søknad Bokmål: pdf docx
Registreringspliktig gods - merknadsjournal Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Rekvisisjon for overtidstjeneste/gebyr for kontrolltiltak Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Statusendring av kjøretøy - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Tollager - søknadsskjema Bokmål: pdf docx
Tollkreditt - søknad Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
Tollverdierklæring Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Turistsalg - tilbakebetaling av merverdiavgift Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Universalgarantierklæring Bokmål: pdf
Universalgaranti - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Utenlandske lystfartøyer - kontrollskjema Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Utenlandsregistrert motorvogn - kjøretillatelse Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Varer som har overligget lagringsfrist - melding Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf