Gå til innhold
Hold ctrl tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skjema

Oversikt over alle Tollvesenets skjema.

SPRÅK
Rekvisisjon for overtidstjeneste/gebyr for kontrolltiltak Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Søknad om refusjon av vektårsavgiften Bokmål: pdf doc
Avgiftsoppgave - særavgifter Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Enkel garantierklæring Bokmål: pdf
Varer som har overligget lagringsfrist - melding Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Registreringspliktig gods - merknadsjournal Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Flyttegodserklæring Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert firmabil (søknad) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Midlertidig bruk av Svalbardregistrert kjøretøy (søknad) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Periodisk fortolling av sending - søknad Bokmål: doc pdf
Nynorsk: pdf
Enhetsdokument - RD-0016 Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Enhetsdokument - RD-0017, fortsettelsesark Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Enhetsdokument - RD-0018 Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Enhetsdokument - RD-0019, fortsettelsesark Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Legitimasjonsbevis for reise-/yrkesutstyr til mellombels bruk i utlandet Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Innenlands bearbeiding av landbruksvarer - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer - erklæring Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Forhåndsvarsling - sikkerhetsdokument (SSD) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Besetningsdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf doc
Utenlandske lystfartøyer - kontrollskjema Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Tollerklæring for turistfartøyer Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Proviantdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Lasteliste Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Lastedeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Kompensasjon for toll og avgifter på proviant Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Fartøysanløp - forhåndsmelding Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Turistsalg - tilbakebetaling av merverdiavgift Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Søknad om tollkreditt Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Søknad om dagsoppgjør Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
AEO - egenvurderingsskjema Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Tollverdierklæring Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Fartøysdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf

1-32 av 32