A a a+
 

Skjema

Trykk på ID-nummer for å sortere etter nummer.
Last ned skjema ved å trykke på navn eller språkvariant.

 
Navn på skjemaStigendeSpråkID-nummer
AEO - Egenvurderingsskjema (.doc)Bokmål | Nynorsk 
AEO - Egenvurderingsskjema (.pdf)Bokmål | Nynorsk 
AEO-status - søknadsskjema (.doc)Bokmål | Nynorsk 
AEO-status - søknadsskjema (.pdf)Bokmål | Nynorsk 
Autorisasjon til å utferdige fakturaerklæring som godkjent eksportør (.docx)BokmålRD-0003
Autorisasjon til å utferdige fakturaerklæring som godkjent eksportør (.pdf)Bokmål | NynorskRD-0003
Avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer - erklæring (.doc)Bokmål | NynorskRD-0010
Avgiftsfritt kjøp av avgiftspliktige varer - erklæring (.pdf)Bokmål | NynorskRD-0010
Avgiftsoppgave - særavgifterBokmål | Nynorsk | EngelskRD-0007
Besetingsdeklarasjon (.pdf)Bokmål | Nynorsk | EngelskRD-0044
Besetningsdeklarsjon (.doc)Bokmål | NynorskRD-0044
Dagsoppgjør - søknadBokmål | NynorskRD-0046
Deklarering av betalingsmidlerBokmål | Nynorsk | EngelskRD-0026
Engangsavgift - søknad om kredittBokmål | NynorskRD-0011
Engangsavgift - valg av alternativ metode for bruksfradragBokmål | NynorskRD-0049
Enhetsdokument - RD-0016Bokmål | NynorskRD-0016
Enhetsdokument - RD-0017, fortsettelsesarkBokmål | NynorskRD-0017
Enhetsdokument - RD-0018Bokmål | NynorskRD-0018
Enhetsdokument - RD-0019, fortsettelsesarkBokmål | NynorskRD-0019
Enkel garantierklæringBokmålRG-163
Fartøysanløp - forhåndsmelding (.doc)Bokmål | NynorskRD-0040
Fartøysanløp - forhåndsmelding (.pdf)Bokmål | NynorskRD-0040
Fartøysdeklarasjon (.doc)Bokmål | NynorskRD-0043
Fartøysdeklarasjon (.pdf)Bokmål | Nynorsk | EngelskRD-0043
Firmabil: Midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert firmabilBokmål | NynorskRD-0048
FlyttegodserklæringBokmål | Nynorsk | EngelskRD-0030
Forhåndsvarsling - Sikkerhetsdokument (SSD)Bokmål | Nynorsk 
GrensepasseringsattestBokmål | NynorskRD-0023
Innenlands bearbeiding av landbruksvarer - søknad om tillatelseBokmål | NynorskRD-0013
Jakt, egenerklæring ved innførsel av kjøttBokmål | Nynorsk 
Klassifiseringsuttalelse - søknad (.doc)Bokmål | NynorskRD-0009
Klassifiseringsuttalelse - søknad (.pdf)Bokmål | NynorskRD-0009
Kompensasjon for toll- og avgifter på proviantBokmål | NynorskRD-0002
Lastedeklarasjon (.doc)Bokmål | NynorskRD-0042
Lastedeklarasjon (.pdf)Bokmål | Nynorsk | EngelskRD-0042
LastelisteBokmål | NynorskRD-0039
Legitimasjonsbevis for reise-/yrkesutstyr til midlertidig bruk i utlandetBokmål | NynorskRD-0031
Midlertidig etterlatelse av fartøy (.pdf)Bokmål | EngelskRD-0027
Periodisk fortolling av forsendelse - søknadsskjemaBokmål | Nynorsk 
Proviantdeklarasjon (.doc)Bokmål | NynorskRD-0041
Proviantdeklarasjon (.pdf)Bokmål | Nynorsk | EngelskRD-0041
Registreringspliktig gods - merknadsjournalBokmål | NynorskRD-0008
Rekvisisjon for overtidstjeneste/gebyr for kontrolltiltakBokmål | NynorskRD-0001
Statusendring av kjøretøyBokmål | NynorskRD-0051
Svalbardregistrert kjøretøy - søknad om midlertidig brukBokmål | NynorskRD-0050
Søknad om tilgang til SafeSeaNet-Toll (.doc)Bokmål | Nynorsk 
Søknad om tilgang til SafeSeaNet-Toll (.odt)Bokmål | Nynorsk 
Tollerklæring for turistfartøyerBokmål | Nynorsk | EngelskRD-0045
Tollkreditt - søknadBokmål | NynorskRD-0033
TollverdierklæringBokmål | NynorskRD-0006
Turistsalg - tilbakebetaling av merverdiavgiftBokmål | Nynorsk | EngelskRD-0032
Universalgaranti - søknadsskjemaBokmål | NynorskRD-0047
UniversalgarantierklæringBokmålRG-162
Utenlandske lystfartøyer - kontrollskjemaBokmål | NynorskRD-0005
Utenlandsregistrert motorvogn - kjøretillatelseBokmål | Nynorsk | EngelskRD-0036
Varer som har overligget lagringsfrist - meldingBokmål | NynorskRD-0028
1