Gå til innhold

Digital tollbehandling

Varestrømmene inn til Norge øker stadig. Tolletaten må derfor kontinuerlig arbeide for å bli mer effektiv. Sammen med bedriftene skal vi sikre digital informasjon om varer og transport før grensepassering. Informasjonen blir risikovurdert. Når det ikke er kontrollbehov krysses grensen raskt og effektivt, og varene frigjøres automatisk på selve tollstedet.

 

Innføring av digital tollbehandling vil gi bedrifter:

  • kortere køer ved grensen og i ekspedisjonen
  • redusert saksbehandlingstid
  • effektive grensepasseringer
  • kortere transporttider

Digital tollbehandling. Tolletaten mottar informasjon om varer og transport i forkant av grensepassering. Tolletaten behandler informasjonen før ankomst. Transporten krysser grensen og stopper normalt ikke.
Digital tollbehandling. Tolletaten mottar informasjon om varer og transport i forkant av grensepassering. Tolletaten behandler informasjonen før ankomst. Transporten krysser grensen og stopper normalt ikke.