Gå til innhold

Slik fungerer Digitoll

Digitoll er et konsept som understøtter digital informasjonsinnsending og oppfyllelse av næringslivets fire plikter som er: forhåndsvarsling, melde og opplysning, deklarering og fremlegging. 

Digitoll er åpnet for alle tollprosedyrer

Digitoll er åpnet for digital håndtering av alle tollprosedyrer. Du kan sende inn en deklarasjon i TVINN inntil fem dager før grensepassering.

Hvor kan Digitoll/ melde og opplysning brukes?

Systemstøtte for digital innsending og behandling av melde- og opplysningsinformasjon er åpnet for:

Vei

 • 9. november 2022
  • Svinesund
  • Ørje
 • Oktober 2023
  • alle tollsteder på vei

Ferge

Digitoll blir tilgjengelig for godskjøretøy (ikke løstraller):

 • 21. mars 2023
  • Larvik
  • Oslo
  • Sandefjord
  • Langesund
  • Kristiansand
 • 2. mai 2023
  • Stavanger
  • Bergen

Flyfrakt

Digitoll blir tilgjengelig for all flyfrakt:

 •  1. oktober 2023

Sjø og jernbane

Digitoll blir  tilgjengelig for all trafikk på sjø og jernbane:

 • 30. juni 2024

Utførsel

 • Digitoll for utførsel kommer i 2025 

Autmatisert og effektiv grensepassering

Tolletaten benytter informasjonen til risikovurdering som gir en mer automatisert og effektiv grensepassering fordi all informasjon er sendt inn og behandlet av Tolletaten i forkant.

Dersom alt er i orden, trenger ikke fører å stoppe for ekspedering på grensen.

Dersom noe informasjon mangler, eller enkle oppgaver må utføres (for eksempel å fjerne tollplombe eller avslutte eksport fra EU), kan fører likevel forvente en raskere behandling i ekspedisjonen gjennom Digitoll.

Næringslivet har tid til å tilpasse endringene

Tolletaten ønsker at bedrifter kobler seg på Digitoll løsningen så snart de har mulighet. Det vil gi tid til å tilpasse interne rutiner og innhente erfaringer i egen verdikjede.

Ny vareførselslov og tollavgiftslov

Les mer om de fire pliktene for næringslivet her.