Gå til innhold

Intensiv tollfaglig opplæring

Tolletaten trenger flere tollere til grensedivisjonen. Dersom du har en relevant bachelorgrad eller fagskoleutdanning fra før, kan du søke på ledige stillinger som tollere når de lyses ut, og få intensiv tollfaglig opplæring internt mens du jobber på et tollsted.

Relevante bachelorgrader og fagskoler

Vi søker etter kandidater som har relevant bachelor- eller fagskoleutdanning fra tidligere. I tillegg vil relevant arbeidserfaring vurderes. En eller flere av disse utdannings- og erfaringsbakgrunnene anses som relevante for stillingen;

 • Fullført politiets bachelorutdannelse
 • Bakgrunn fra Forsvaret med avsluttet avdelingsbefalskontrakt eller minimum 8 år med operativ tjeneste
 • Fullført bachelor- eller høgskolekandidatutdanninger i logistikk, varehandel, straffegjennomføring eller tilsvarende
 • Relevant fullført fagskoleutdanning, som for eksempel logistikkfag, spedisjon eller tilsvarende
 • Fullført universitets- eller høgskoleutdanning, tilsvarende bachelornivå, med innhold som er i tråd med innholdet i Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved UiS kombinert med svært god realkompetanse, kan i spesielle tilfeller vurderes
 • Tollfaglig utdanning fra andre land kan vurderes

Kvalifikasjoner:

 • relevant bachelorgrad. Relevant fagskoleutdanning eller tilsvarende utdanning kan erstatte kravet om bachelorgrad
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode engelskkunnskaper. Det er en fordel om du behersker flere språk
 • førerkort klasse B
 • uttømmende politiattest

Søknadsprosess

Når vi har ledige stillinger, kunngjøres disse på våre nettsider Stilling ledig - Tolletaten . Vi lyser også ut i andre kanaler, som på finn.no, nav.no, linkedin.com, jobbforalle.no og inkludi.no. Du søker på stillingen på ordinær måte, og spesifiserer på hvilket tollsted du er interessert i å søke jobb.

Intern intensiv tollfaglig opplæring

Alle som får jobb som tollere og som ikke har tollfaglig utdanning fra tidligere, skal gjennom et internt intensivt tollfaglig opplæringsløp med kompetansekrav innen fem fagemner:

a. Tollmyndighet, maktbruk og sikkerhet i tjenesten
b. Systemtilganger og behandlingsregler
c. Tollekspedisjon og vareførselsprosedyrer
d. Profesjonalitet og myndighetsutøvelse
e. Operative disipliner og arbeidsoppgaver

Opplæringen avsluttes med en fagprøve, og vil ta om lag seks måneder. Deretter vil innhold og kurs i videre opplæring tilpasses den enkelte ut fra tidligere utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring og hvor de skal jobbe i Tolletaten. Alle skal sikres tilstrekkelig kompetanse og faglig utvikling.

Som etat må vi hele tiden jakte på enda bedre måter å løse samfunnsoppdraget vårt på. Dette betyr at vi må bevare og foredle vår kompetanse, men samtidig utvikle og hente inn ny på alle områder i etaten. Faglig utvikling er en viktig drivkraft hos hver enkelt ansatt. Tolletaten satser på kompetanseutvikling og livslang læring, slik at vi beholder, utvikler og tiltrekker oss talenter.

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Ytterligere informasjon

 • I utlysningstekstene vil du finne kontaktpersoner som kan svare på spørsmål knyttet til de ledige stillingene. For generelle spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Tine Viveka Westerberg
 • Lurer du på hva en toller gjør? Se informasjon på blitoller.no 
 • Les mer om hvem vi er og hva vi jobber med