Gå til innhold

Nyheiter og pressemeldingar

Her er nyheiter frå Tolletaten. Du kan også få oppdateringar ved å følgje oss på twitter: @tolletaten.

Flere mindre grenseoverganger stenges

Fra lørdag 2. januar 2021 innføres det testplikt for reisende til Norge. For å bidra til å begrense importsmitten har regjeringen besluttet å innføre midlertidige stenging av en rekke

02.01.2021

Mer enn hver fjerde nordmann tar inn varer ulovlig

Tolletaten gjennomfører årlige innbyggerundersøkelser for å kartlegge hva nordmenn mener om blant annet smugling, grensekontroll og oppdagelsesrisiko. Årets undersøkelse viser at mer enn hver

21.12.2020

Redusert utførselskvote for turistfiske

Det blir endringar i regelverket for utførsel av fisk og fiskevarer frå Noreg frå 1. januar 2021. Kvoten blir redusert og fisk kan kun takast med ut av landet to gonger i løpet av eitt år.

17.12.2020

Avdekket ulovlig import av truede arter

Tolletaten stanset to ulovlige forsendelser av utrydningstruede arter i en internasjonal aksjon. Miljødirektoratet, som deltok i aksjonen, beslagla begge forsendelsene.

16.12.2020

Kjøp og salg fra kaikanten kan føre til urettferdig konkurranse

Store mengder fisk og annen sjømat omsettes i dag ulovlig via sosiale medier. Dette kan være ulovlig, og brudd på regelverket kan være straffbart.

07.12.2020

Reduserer overtredelsesgebyr

Datatilsynet har omgjort sitt vedtak om overtredelsesgebyr i forbindelse med etatens håndtering av avvik knyttet til skiltgjenkjenningskameraer (ANPR). Gebyret er nedjustert fra 900 000 kroner til

27.11.2020

Tolletaten med kraftig omdømmeløft under koronakrisen

Den globale pandemien har medført store endringer og utfordringer. Tolletatens ansatte har gjort en ekstraordinær innsats for å sikre landets forsyningslinjer, håndtere store endringer i

26.11.2020

Tilsynsaksjon av eksport av avfall

Felles kontrollaksjon mellom Miljødirektoratet og Tolletaten avdekket at 17 av 41 kontrollerte forsendelser med brukte gjenstander brøt reglene for eksport og ble derfor nektet eksportert. Fem av

25.11.2020

Advarer mot «koronamedisiner»

Analyser av såkalte 12.11.2020

Vanlige spørsmål om koronasituasjonen

I disse dager har vi fått flere henvendelser knyttet til import og eksport av varer, samt inn- og utreise av landet. Nedenfor er det listet opp spørsmål omhandlende Tolletaten. For spørsmål

09.11.2020

Nyskapende norsk tollerutdanning!

Høsten 2021 starter et nytt bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. Med dette får Norge en ny og unik utdanningsmodell for tollere.

23.10.2020

Tolletaten med ny organisering fra 1. oktober

Med den nye organisasjonen tilpasser Tolletaten seg en ny virkelighet med komplekse utfordringer, et mer sammensatt trusselbilde og raske endringer i samfunnet.

01.10.2020

Advarer mot ulovlige legemidler etter internasjonal aksjon

Nærmere 25.000 enheter, i form av piller, tabletter, ampuller og lignende, ble beslaglagt av Tolletaten under årets internasjonale aksjon mot ulovlig medisinsk utstyr og falske legemidler,

21.09.2020

Nye endringer i våpenforskriften

Fra 01.10.2020 inntrer nye endringer i våpenforskriften. Tolletaten ser jevnlig våpendeler i post- og godforsendelser som kommer til å omfattes dette nye regelverket.

18.09.2020

Åsnes tollkontor flytter til Flisa

Åsnes tollkontor flytter mandag 28. september fra svenskegrensen til det nye beredskapssenteret i kommunesenteret Flisa.

10.09.2020

Avdekket falsk alkohol

I forbindelse med en større internasjonal aksjon har Tolletaten, i samarbeid med politiet, avdekket flere tilfeller av falsk alkohol. Over 5000 liter falsk alkohol er avdekket i Norge i aksjonen

23.07.2020

Bekymringsfull økning i innførsel av medisinsk cannabis

Tolletaten har de siste månedene opplevd en kraftig økning i innførsel av medisinsk cannabis til Norge. Siden 1. mars har mer enn 36 kilo medisinsk cannabis blitt fortollet ved Gardermoen.

29.06.2020

Ny tollstasjon i Hån

Tirsdag 23. juni kl. 6.30 åpner den nye tollstationen i Hån. Stasjonen ligger nærmere veien og vil være synlig fra E18. Den har flere biloppstillingsplasser og skal gi bedre

19.06.2020

Avslutter sak om pepperspray

Tolldirektør Øystein Børmer har avgjort at han ikke vil kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten, etter Riksadvokatens beslutning om påtaleunnlatelse for brudd på våpenloven.

05.06.2020

Vellykket pinseaksjon på sjøen

I forbindelse med pinsen gjennomførte Tolletaten en større kontrollaksjon i Oslofjorden og langs sørlandskysten. Kystvakten bisto med fartøyene KV Nornen og KV Tor. Kontrollen hadde fokus på

02.06.2020

Tolletaten gjennomfører stor båtaksjon

I forbindelse med pinsehelgen og inngangen til båtsesongen gjennomfører Tolletaten en stor aksjon i Oslofjorden og langs Sørlandskysten.

29.05.2020

Problemer med Tolletatens fortollingsløsning

Det er problemer med Tolletatens fortollingsløsning (TVINN Internett). Vi jobber med å løse saken, men inntil videre er det ikke mulig å fortolle i i løsningen. 

02.04.2020

Tolletaten til stede på sjøen

I forbindelse med koronasituasjonen og den utstrakte grensekontrollen har Tolletaten satt flere av sine tollkryssere på sjøen tidligere enn først planlagt.

29.03.2020

Advarer mot useriøse nettsteder som selger beskyttelsesutstyr og medisiner mot koronaviruset

Legemiddelverket og Tolletaten advarer mot useriøse nettsider som prøver å svindle privatpersoner, bedrifter og helsetjenesten ved å tilby beskyttelsesutstyr og medisiner til behandling av viruset

27.03.2020

Midlertidig toll- og avgiftsfritak for donerte nødsendinger med smittevernutstyr i samband med koronautbruddet

Innførsel av donerte nødsendinger med smittevernutstyr og annet medisinsk materiell til Norge i samband med koronautbruddet, er tillatt uten oppkreving av toll og innførselsmerverdiavgift.

27.03.2020

1-25 av 34