Gå til innhold

EØS-avtalen

EØS-avtalen ble iverksatt 1. januar 1994 og innebærer i grove trekk en utvidelse av EU's indre marked til også å omfatte Norge, Island og Liechtenstein. 

Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde-EØS-avtalen omfatter følgende land/områder:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tsjekkia
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Hellas
 • Spania
 • Frankrike
 • Irland
 • Italia
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxemborg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederland
 • Østerrike
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Finland
 • Sverige
 • Island (EFTA)
 • Lichtenstein (EFTA)
 • Norge (EFTA)


EØS-avtalen fastslår at fritt varebytte skal kunne finne sted for varer innenfor de områdene avtalen omfatter. Det betyr i praksis de aller fleste industrivarer og bearbeidede landbruksvarer.

Avtalens vedlegg finner du nederst på siden, i tillegg er følgende protokoller lagt ut:

Protokoll 2

Protokoll 2 spesifiserer de industriprodukter som ikke omfattes av avtalen.

Protokoll 3

Protokoll 3 gir i Tabellene I og II oversikt over hvilke bearbeidede landbruksprodukter som omfattes av avtalen
- Varer oppført i tabell I skal ilegges tollavgift (reduksjon av tollavgift)
- Varer oppført i tabell II skal ikke belastes med tollavgift (fri for tollavgift)

Protokoll 4

Protokoll 4 er opprinnelsesreglene i EØS-avtalen. Her omtales blant annet hvordan en vare må transporteres, hvilket opprinnelsesbevis som gjelder samt hvordan en vare må produseres for å oppnå opprinnelse, da det kun er opprinnelsesvarer som oppnår nedsatt toll eller tollfrihet. 

Protokoll 9

Protokoll 9 omhandler handel med fisk og andre produkter fra havet

Vedlegg

sn1.pdfInnledende anmerkninger (361 kB)

listeregler.pdfListeregler (239 kB)

eur1.1.pdfEUR.1 varesertifikat (327 kB) 

31105-vedlegg-iiib---eur-med-tc-1.pdfEUR-MED varesertifikat (89 kB) 

31106-vedlegg-iva---fakturaerklaringer-tc-1.pdfFakturaerklæring (104 kB)

31107-vedlegg-ivb---fakturaerklaringer-eur-med-tc-1.pdfFakturaerklæring EUR-MED (115 kB)

vedl-v-lev-erkl.pdfLeverandørerklæring (26 kB)

31109-vedlegg-vi---langtids-leverandorerklaring-tc-1.pdfLangtidsleverandørerklæring (32 kB)

forkl-anm.pdfForklarende anmerkninger (140 kB)

explanatroy-notes-en.pdfForklarende anmerkninger -engelsk oppdatert (209 kB)

protokoll-2.pdfProtokoll 2 (14 kB) 

protokoll-3.pdfProtokoll 3 (79 kB) 

protokoll-4.pdfProtokoll 4 (732 kB) - opprinnelsesregler

nlx2_eos-10-pro-9.pdfProtokoll 9 (110 kB)

opprinnelsesregler-for-artikkel-19---eos.pdfOpprinnelsesregler for artikkel 19 (732 kB)