Gå til innhold

ICS2 Release 2 – Informasjon om Go live 1. mars 2023 og overgangsperiode for næringslivet

ICS2 (Import Control System 2) er EUs informasjonssystem for forhåndsvarsling av varer som fraktes fra 3. land til land i sikkerhetssonen (EU, Sveits, Nord-Irland, Liechtenstein og Norge). 

Formålet med ICS2

Formålet med ICS2 er å beskytte landene i sikkerhetssonen mot innførsel av farlig gods samt å leve opp til økte sikkerhetskrav i verdenshandelen.

ICS2 Release 2 omfatter forhåndsvarsling av all flyfrakt fra 3. land til sikkerhetssonen.

EU driftssatte ICS2 Release 2 den 1. mars 2023 kl. 12:00 pm (CET)

For næringslivet vil det være en overgangsperiode fra 1. mars 2023 til 2.oktober 2023.

I denne artikkelen finner du informasjon om krav til dialog og søknader knyttet til driftssetting og overgangsperiode for berørte næringslivsaktører. Videre beskriver vi kort hva dette i praksis vil bety for de berørte næringslivsaktørene.

EU satte følgende frister for næringslivets forberedelser før driftssetting 1. mars 2023:

For å få tildelt overgangsperiode måtte en søke Tolletaten innen 1.februar 2023

Hvem kunne søke:

  • næringslivsaktører som ikke var klare til driftssetting av sin systemløsning for ICS2 Release 2 den 1. mars 2023
  • næringslivsaktører som basert på EUs fastsatte strategi for overgangsperioden måtte gå i drift på ICS2 Release 2 etter 1. mars 2023

Det totale overgangsvinduet er fastsatt av EU og varer fra 1.mars 2023 til 2. oktober 2023

EU har satt kriterier for hvilke typer aktører som skal kunne tildeles hvilke tidsintervaller innenfor det totale overgangsvinduet.

Vi viser til nærmere informasjon om dette i dokumentasjon fra EU:

Søknaden til Tolletaten om innvilgelse av overgangsperiode må inneholde:

  • Selskapets navn, organisasjonsnummer og EORI nummer
  • Selskapets kontaktperson for ICS2 Release 2
  • Selskapets rolle i ICS2-prosessen (postoperatør, ekspresselskap, flyfraktselskap, speditør, ground handler m.m.)
  • Lengden på overgangsperioden man søker om (fra dato til dato)
  • Forventet dato for når selskapet planlegger go-live på ICS2 Release 2
  • Post- og ekspresselskaper, som i ICS2 Release 1 forhåndsvarsler før lasting, må planlegge med en kort switch-over periode fra ICS2 Release 1 til ICS2 Release 2. For disse aktørene må søknaden også inneholde informasjon om når de planlegger å gjennomføre switch-over perioden.

Søknad og spørsmål: sendes Tolletaten PB_ICS2@toll.no

Næringslivsaktører skal informere Tolletaten

  • Næringslivsaktører skal informere Tolletaten om dato for go-live på ICS2 Release 2. Senest 14 dager før planlagt go-live

Ved tildelt overgangsperiode

I tilfeller der en næringslivsaktør har fått tildelt en overgangsperiode fra et annet land i sikkerhetssonen er det ikke nødvendig å søke Tolletaten om det samme. En tildelt overgangsperiode fra ett land vil også gjelde for andre land i sikkerhetssonen.

Er du i tvil om ICS2 Release 2 berører deg som næringslivsaktør?

Se informasjon her for forhåndsvarsling av varer - Import Control System 2 (ICS2) - Tolletaten