Gå til innhold

[Opphevet] Proviantering til marinefartøy på tokt

Lov og forskrift

 

Det kan bare gis tillatelse til proviantering (levering/tildeling av ufortollet proviant) til marinefartøy dersom fartøyet skal til utlandet, herunder Svalbard og Jan Mayen. Med "utlandet" menes imidlertid også utenlandsk territorialfarvann.

Marinefartøy kan få tillatelse til å proviantere

  • mat
  • drikke
  • tobakk
  • toalettartikler til besetningens personlige bruk

For alkohol og tobakk gjelder følgende begrensninger:

  • en halv liter alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol per uke per person unntatt personell inne til førstegangstjeneste
  • 25 gram tobakksvarer per person pr. døgn
  • alkoholholdig drikk og tobakksvarer til representasjon i utenlandsk havn: en kvart liter alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent alkohol og 25 gram tobakksvarer per person som i følge program skal delta i den enkelte mottakelse

Tillatelse til proviantering av annen drikke enn nevnt, mat og toalettartikler til mannskapet gis ut fra en konkret vurdering av behovet, se tollforskriften § 4-23-4 (3).