Gå til innhold

Godstrafikken går som normalt

Tolldirektør Øystein Børmer.

– All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy, sier tolldirektør Øystein Børmer.

– Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Tollstedene følger normal åpningstid i vareekspedisjonen, og er bemannet (så langt mulig). Unntaket er Drammen tollsted som for tiden er stengt. Tolletaten opprettholder også muligheten for kontroll av vareflyten, sier tolldirektøren.

– Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge. Derfor fortsetter godstrafikken som før, sier Børmer. 

Restriksjonene statsministeren varslet lørdag 14. mars 2020, gjelder i hovedsak persontrafikk. Godstrafikken kan fortsette, men det kan bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy/fartøy.

– Vi vil i dialog med aktørene løpende vurdere situasjonen, og justere ved behov, sier tolldirektør Øystein Børmer

Når det gjelder begrensninger for persontrafikken, henviser vi til politiet for mer informasjon.

For mer informasjon, se spørsmål og svar på våre nettsider: https://www.toll.no/korona-faq

 

Media kan kontakte Tolletatens pressevakt

pressevakt@toll.no

tlf. 97650370