Gå til innhold

Storbritannia – Norge broavtale (utgått)

Broavtalen mellom Norge og Storbritannia ble iverksatt 1. januar 2021 og opphører 1. desember 2021.

Broavtalen baserer seg på reglene i EØS-avtalen og PEM-konvensjonen, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og eksport til Storbritannia også etter brexit. Tollsatser og opprinnelsesbevis er i all hovedsak de samme som før brexit. Ved deklarering skal koden «P» brukes i rubrikk 36. I rubrikk 1 skal kode «IM» brukes i innførselsdeklarasjonen og kode «EX» brukes i utførselsdeklarasjonen.

Les mer om brexit her.

broavtalen-mellom-no-is-uk-norsk-versjon.pdfBroavtalen (norsk versjon) (377 kB)

broavtalen---endelig.pdfBroavtalen (engelsk versjon) (431 kB)